revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Blago poslano zunaj EU in oprostitev DDV brez izvozne carinske deklaracije


Tolmačenje
V zadevi C-275/18 (Milan Vinš) je spor s češkim davčnim organom nastal zaradi zavrnitve oprostitve DDV pri pošiljanju blaga zunaj EU brez vložene izvozne carinske deklaracije. Milan Vinš je več let po pošti pošiljal vojaške zbirateljske predmete v države zunaj EU. Ker davčnim organom ni mogel predložiti dokazil, da so bile za blago vložene izvozne carinske deklaracije in tako ni imel potrdila carinskih organov o izstopu blaga, mu davčni organi na izdanih računih niso priznali oprostitve DDV. Milan Vinš se je skliceval na sodbo BDV Hungary Trading (C-563/12), na podlagi katere je menil, da države članice nimajo pravice pogojevati oprostitve DDV pri izvozu blaga z vložitvijo izvozne carinske deklaracije, če lahko zavezanec dejanski izstop blaga dokaže na drug način. Skladno z direktivo o DDV je dobava blaga, ki ga prodajalec ali druga oseba za njegov račun odpošlje ali odpelje zunaj EU, oproščena DDV. Sodišče EU je odločilo, da morajo države članice odobriti oprostitev DDV tudi, če formalna zahteva, kot je vložitev izvozne carinske deklaracije ni izpolnjena, pod pogojem, da lahko zavezanec dokaže, da je bilo blago izneseno zunaj EU in so bile s tem vsebinske zahteve za oprostitev izpolnjene. Kljub tej sodbi, ki obravnava DDV, je izvoznik v carinskem prekršku, saj bi moral za izvoz blaga vložiti izvozno carinsko deklaracijo. V takih primerih lahko izvoznik deklaracijo vloži naknadno, če lahko predloži dovolj dokazil o dejanskem izstopu blaga. Več o obdavčitvi različnih čezmejnih transakcij z blagom pa na posvetovanju Zveze RFR Vidik DDV pri poslovanju s tujino – pravila in težave.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: