IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Dajanje nepremičnin v najem in stalna poslovna enota21. julij 2021
Tolmačenje
Avstrijski davčni organ je od davčnega zavezanca Titanium s sedežem in upravo na Jerseyju zahteval plačilo DDV od dajanja v najem nepremičnin, ležečih v Avstriji (zadeva C-931/19). Argument naj bi bil ta, da ima omenjeni davčni zavezanec v Avstriji stalno poslovno enoto, čeprav ni imel v tej državi nobenega osebja. Davčni organ je pojasnil, da v primeru oddajanja nepremičnine v najem vedno obstaja stalna poslovna enota. Sodišče EU pa temu ni pritrdilo. Iz obstoječe sodne prakse namreč izhaja, da se za obstoj stalne poslovne enote zahteva minimalna stopnja stabilnosti, ki izhaja iz stalne prisotnosti človeških in tehničnih virov, potrebnih za opravljanje storitev. To potrjuje tudi 11. člen Uredbe 282/2011. V tej piše, da so za stalno poslovno enoto med drugim značilni ustrezno strukturirani človeški in tehnični viri. Družba Titanium pa v Avstriji ni imela nobenega lastnega osebja. Za opravljanje nekaterih nalog upravljanja je namreč pogodbeno pooblastila druge osebe, pri čemer si je pridržala vse pomembne odločitve v zvezi z oddajo zadevne nepremičnine v najem.

Mag. Mojca Zupančič  

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?