revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Davčna obravnava nakazil za pokrivanje izgub zdravstvenih zavodov


Tolmačenje
Ministrstvo za finance je izdalo pojasnilo, kako se z vidika DDPO obravnavajo nakazila, ki so jih zdravstveni zavodi prejeli kot javnofinančni transfer za kritje nakopičenih preteklih izgub. Ker gre za pravne osebe, ki so v skladu z 9. členom ZDDPO-2 oproščene plačila DDPO od nepridobitne dejavnosti, je bilo izpostavljeno vprašanje, ali se ti prihodki v skladu s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti lahko štejejo za nepridobitne, saj je težava v določbi 1. odstavka 2. člena pravilnika in interpretaciji 1. odstavka 3. člena v povezavi s to določbo. V skladu z določbami 9. člena ZDDPO-2 so zavodi, torej tudi zdravstveni zavodi, pod določenimi pogoji oproščeni DDPO oziroma davka ne plačajo od dohodkov iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, plačajo pa ga od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti. Dohodki iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti so natančneje opredeljeni v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, kjer je določeno, da se za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se za davčne namene izvzemajo iz davčne osnove, med drugimi štejejo tudi sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov in namenska javna sredstva, zato se na primer transferji za kritje nakopičenih izgub štejejo za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: