revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Davčna obravnava obresti ob amortizaciji pravice do uporabe sredstva

Tolmačenje
Po novih pravilih računovodenja, ki so jih SRS vpeljali s 1. januarjem 2019, morajo biti najemi praviloma izkazani kot amortizirljiva pravica do uporabe sredstva in pripadajoča obveznost. Amortizacija pravice do uporabe sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi v celotnem obdobju najema znaša toliko, kot je prej znašala najemnina. 

Davčne posebnosti nove računovodske obravnave najemov opredeljuje dopolnitev 33. člena ZDDPO-2, ki določa, da se za pravico do uporabe sredstva uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva. V pojasnilu sprememb zakona je zakonodajalec zapisal, da za obrestno mero, ki se uporabi ob amortizaciji pravice do uporabe sredstva, veljajo splošna pravila davčne obravnave obresti od posojil med povezanimi osebami po 19. členu in obresti od presežka posojil po 32. členu ZDDPO-2. Več o tem na posvetovanju Spremembe pri dohodnini, DDPO in davčnem postopku z letom 2020?.

Dr. Matjaž Prusnik

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: