revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

 
Tolmačenje
Furs je objavil sporočilo zavezancem za davek od dohodkov pravnih oseb javnega prava, ki obračunavajo in vplačujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Ti morajo v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) upoštevati določbo 10/3 ZKDPZJU, ki teh premij ne priznava kot davčno upravičenih. Od njih prav tako ne smejo uveljavljati davčne olajšave po 58. členu ZDDPO-2, saj za to niso izpolnjeni pogoji.

V sporočilu Furs zapiše, da se izvzetje iz davčne osnove izvede tako, da se celoten znesek premije izvzame v polju 6.22, zaradi česar se ustrezno prilagodi znesek izvzetja nepridobitnih odhodkov v polju 6.1, saj ne sme priti do dvakratnega izvzetja. Davčna osnova ostaja nespremenjena.
Zveza RFR se strinja, da se zaradi opisanega načina izpolnjevanja obrazca ne spremeni davčna osnova. Zveza RFR meni, da takšen način izpolnjevanja ni skladen z metodološkimi navodili za izpolnjevanje obrazca, saj se ob upoštevanju opisanega pristopa pri izpolnjevanju polj nepriznanih odhodkov (polja od 6.2 do 6.44 obrazca) prekine vzročno-posledična povezava med polji 2.1 in 6.1, kot je predvidena v navodilu za izpolnjevanje polja 6.1. vir

mag. Milenka Čižman

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?