revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Davčne omejitve priznavanja amortizacije najema


Tolmačenje
Furs je v spletni publikaciji Davek od dohodkov pravnih oseb (Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 4. izdaja, marec 2019) zapisal svoje mnenje o davčnih posledicah spremenjene računovodske obravnave najemov na podlagi MSRP 16 in SRS 2016, ki se uporabljajo od 1. januarja 2019. Najemnina amortizirljivih sredstev naj bi bila davčno priznana ob upoštevanju splošnih določb 33. člena ZDDPO-2, ob uporabi najvišje davčne letne amortizacijske stopnje, glede na vrsto najetega sredstva. Za najem zemljišča naj se uporablja najvišja letna amortizacijska stopnja za druga vlaganja. Če obračunana amortizacija preseže znesek, ki bi bil obračunan v skladu z omenjenimi pravili, se presežni znesek amortizacije kot odhodek prizna v naslednjih davčnih obdobjih, tako da se za davčne namene amortizacija obračunava do dokončnega amortiziranja oziroma do odtujitve oziroma odprave evidentiranja sredstva. Več o tem tudi na posvetovanju Zveze RFR Najemi – vprašanja in odgovori glede računovodske in davčne obravnave po začetku veljavnosti SRS 1, 2 in 6 (2019).
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?