revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Davek na motorna vozila


Tolmačenje
Furs je na spletni strani objavil prenovljeno publikacijo Davek na motorna vozila – Podrobnejši opis (3. izdaja, februar 2019). Publikacija ne prinaša pomembnih novosti za zavezance, saj gre večinoma za popravke gradiva zaradi ukinitve obveznosti plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil. Zanimivo pa je, da Furs tudi tokrat ni popravil napačne razlage Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV), o kateri je Zveza RFR že pisala. Že v aktualnem tolmačenju Vračilo DMV velikim družinam, objavljenem v reviji IKS 8-9/17, je Zveza RFR opozorila, da ZDMV nikjer ne predpisuje pogoja, da velike družine lahko dobijo povrnjen DMV le od vozil, ki v Sloveniji še niso bila registrirana. Zveza RFR tudi poudarja, da velja ravno obratno. ZDMV je pred spremembami leta 2010 res določal, da je možno vračilo DMV od novih vozil, zdaj pa to ni več predpisano, a se še vedno pojavlja v razlagah pristojnih organov.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?