IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Dejavnost javne radijske in televizijske ustanove

11.  oktober 2021
Tolmačenje

Sodišče EU je v sodbi C-21/20 dalo razlago 2/1/c direktive o DDV (3/1/3 ZDDV-1). To določbo razlaga tako, da dejavnost nacionalnega javnega ponudnika televizije, pri kateri gre za zagotavljanje avdiovizualnih medijskih storitev televizijskim gledalcem in jo država financira s subvencijami ter za katero televizijski gledalci ne plačujejo prispevka za televizijsko razširjanje, ne pomeni opravljanja storitev za plačilo v smislu te določbe. Ta isti davčni zavezanec (nacionalni javni ponudnik televizije) zato ne sme odbiti DDV od nakupov blaga in storitev, ki se uporabljajo za to dejavnost, ki ne spada na področje DDV. Države članice pa morajo ob upoštevanju cilja in sistematike te direktive ter ob spoštovanju načela sorazmernosti določiti metode in merila za razdelitev zneskov odbitnega DDV med obdavčljive in neobdavčljive transakcije.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?