revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Dnevnice napotenih delavcev


Tolmačenje
S 1. januarjem 2018 se je spremenila davčna obravnava povračil stroškov prehrane oziroma dnevnic za napotene delavce. Pri kratkotrajnih napotitvah, ki trajajo neprekinjeno do 30 dni oziroma pri napotenih avtoprevoznikih do 90 dni, smejo delodajalci z davčnega vidika delavcem neobdavčeno izplačati dnevnico do višine in pod pogoji, kot to velja za službene poti v tujino. Furs je tudi v prenovljeni spletni publikaciji Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (3. izdaja, marec 2018) zapisal, da sme delodajalec delavcem neobdavčeno izplačati povračilo stroškov za prehrano za vsak delovni dan v času napotitve (v višini dnevnice). Furs še pojasnjuje, da se za delovni dan v času napotitve šteje vsak delovni dan delavca, v katerem ta opravlja kakršnekoli obveznosti v zvezi z zaposlitvijo ne glede na število opravljenih delovnih ur v tem dnevu. V delovne dneve se vštejejo tudi dnevi, v katerih delavec potuje na kraj opravljanja dela v tujini, razen če gre po vsebini za prevoz na delo in z njega. Tako se tudi začetni in končni dan napotitve, ko je delavec na poti, praviloma štejeta za delovni dan in se z davčnega vidika za tak delovni dan lahko izplača cela neobdavčena dnevnica, ne glede na število opravljenih ur v tem dnevu. V delovne dneve pa se ne vštejejo povsem prosti dnevi delavca. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?