revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Dokapitalizacija in obdavčitev dobička iz kapitala


Tolmačenje
Pri obdavčitvi dobička iz kapitala od odsvojitve poslovnega deleža je prišlo do pomembne sodne odločitve v situaciji, ko je družbenik odsvojil poslovni delež, pri katerem pa je med njegovim imetništvom prišlo do povečanja osnovnega vložka zaradi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe (zaradi tako imenovane dokapitalizacije iz sredstev družbe). Zaradi te sodne odločitve se bo morala spremeniti tudi davčna praksa, za katero se je večkrat opozarjalo, da je nepravilna. Upravno sodišče je o tem odločalo v zadevi I U 1959/2019-9. Zavezanec je poslovni delež v tej zadevi pridobil pred več kot 20 leti (17. maja 1995), zato je bil dobiček iz kapitala v zvezi z njim oproščen plačila dohodnine. Vendar pa je v času imetništva deleža prišlo do povečanja osnovnega vložka v zvezi s tem poslovnim deležem zaradi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe (v tem primeru v novembru leta 2011). V tej transakciji pa je bilo sporno to, da je davčni organ za potrebe obdavčenja štel, da je s tem povečanjem zavezanec pridobil povečan (nov) poslovni delež, ki ga je treba za namene obdavčitve obravnavati ločeno (z novim datumom pridobitve, do katerega pride ob vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register). Sodišče je odločilo, da povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe ne more imeti takšnega davčnega učinka. Povečanje osnovnega vložka zaradi dokapitalizacije družbe iz njenih sredstev vpliva le na nabavno vrednost, ki je v tem primeru nič (98/4 ZDoh-2), ne predstavlja pa nove pridobitve deleža.

dr. Mateja Drobež Tomšič 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?