revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Dokazno breme v postopku odmere davka od nenapovedanih dohodkov


Tolmačenje
V posebnih okoliščinah lahko davčni organ odmeri davek od ugotovljene razlike med vrednostjo premoženja (zmanjšano za obveznosti iz naslova pridobivanja premoženja), sredstev oziroma porabe sredstev, in dohodki, ki so bili obdavčeni, oziroma dohodki, od katerih se davki ne plačajo (68.a člen ZDavP-2). Davčna osnova se zmanjša, če zavezanec dokaže, da je manjša. V sodbi X Ips 76/2017 je revidentka zatrjevala, da je nepremičnino kupila z darilom v gotovini, ki ji jo je podaril mož. Prvostopenjsko sodišče je štelo za nedokazano, da je revidentka ta denar prejela kot darilo, saj ni dokazala, da bi mož kot darovalec ob izročitvi zneskov razpolagal z zadostnim zneskom svoje gotovine oziroma pojasnjenim virom dohodka. Pri tem pa je Vrhovno sodišče RS pojasnilo, da se breme dokazovanja v postopku premešča v odvisnosti od tega, kdo dejstva zatrjuje. Dokazni uspeh za dane trditve je nujno odvisen od dosegljivosti dokaznih sredstev. Zato dokazne zahteve ne smejo biti nemogoče v smislu, da se zavezancu nalaga (oziroma pričakuje) predložitev dokazov, s katerimi ne razpolaga in do njih nima dostopa, saj so zunaj njegove vplivne sfere. Vztrajanje pri zahtevah, ki so z vidika zavezanca že vnaprej obsojene na neuspeh, v skrajni fazi privede do nerazumne, v razmerju do nasprotne stranke (davčnega organa) pa tudi do nesorazmerne porazdelitve dokaznega bremena. Za obe stranki naj bi veljal isti standard in obseg dokazovanja. Dokazovanje darovalčevega (posebnega) premoženja in njegovih virov ni več pojasnjevanje revidentkinega vira premoženja, ampak izvora premoženja njenega moža. Vrhovno sodišče RS je ugodilo zavezančevi reviziji in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču v novo sojenje.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?