revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Dokumentacija, potrebna za popis in uskladitev stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. decembra 2019

 
Tolmačenje

Ministrstvo za finance je objavilo pravila in postopke izvajanja letnega popisa za leto 2019 za neposredne proračunske uporabnike, za katere računovodstvo vodi Ministrstvo za finance. Posamezna poglavja z nekaterimi prilagoditvami so uporabna tudi za preostale pravne osebe v javnem sektorju. Namreč vse pravne osebe v javnem sektorju morajo opraviti redni popis enkrat letno po stanju na dan 31. decembra. Pri tem pa je posebej pomembno, da se pripravi ustrezna navodila za izvedbo popisa, katera so v pristojnosti računovodske oziroma finančne službe proračunskega uporabnika. V omenjenem dokumentu so popisni postopki natančneje določeni po posameznih vrstah sredstev. vir

 
KOLEDAR
             
             
             
 
DEFINICIJA DNEVA
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: