revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Države članice morajo omogočiti vračilo napačno obračunanega DDV

 
Tolmačenje
Sodišče EU je Romuniji izdalo še eno negativno sodbo. V tokratnem primeru v zadevi C-835/18 (Terracult) je bil romunski družbi Donauland (ta se je kasneje pripojila družbi Terracult) DDV naložen od prodaj oljne ogrščice nemški družbi Almos, ker ni mogla dokazati, da je blago zapustilo Romunijo. Ker se na odmerno odločbo ni pritožila, je ta postala pravnomočna. Kasneje je te dobave prekvalificirala v domače dobave in svojemu kupcu izdala popravljen račun z obračunanim DDV. Ker pa jo je slednji obvestil, da ima romunsko ID-številko za DDV in da blago res ni zapustilo Romunije, je bilo izdani račun spet treba popraviti. Družba Donauland je torej še enkrat popravila izdani račun družbi Almos in nanjo prevalila davčno obveznost. Hkrati je od davčnega organa zahtevala vračilo DDV, ki je bil odmerjen z odločbo, a ni bila uspešna. Sodišče EU je v sodbi zapisalo, da kadar velja sistem obrnjene davčne obveznosti, dobavitelj DDV ni dolžan plačati, če pa ga je v zmoti vseeno plačal, mu mora biti vrnjen. Država članica torej načeloma mora vrniti dajatve, ki jih je pobrala v nasprotju s pravom EU. V svojih notranjih pravnih redih mora določiti možnost popravka vsake neutemeljeno zaračunane dajatve, če izdajatelj računa dokaže, da je v dobri veri. Če pa je izdajatelj računa pravočasno popolnoma odpravil nevarnost izgube davčnih prihodkov, se z načelom nevtralnosti DDV zahteva, da se neupravičeno zaračunani DDV lahko popravi, brez tega, da je izkazana dobrovernost izdajatelja računa.


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: