IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Fursova tolmačenja glede Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

26. april 2021, FURS

Tolmačenje

S 15. aprilom je začel veljati pravilnik o sorazmernosti, ki je sprožil precej vprašanj glede njegovega izvajanja. Pri presoji, ali lahko zavezanci obdržijo pomoči po določenih interventnih zakonih, pri katerih morajo izpolniti pogoj upada prihodkov, omenjeni pravilnik namreč določa dva načina izračunavanja upada čistih prihodkov od prodaje. Furs je Zvezi RFR potrdil, da se ta pravilnik ne nanaša na ukrepe po ZIUZEOP (PKP2). Pojasnil je tudi, da se nova dva načina izračunavanja upada prihodkov (glede na povprečno število zaposlenih in glede na vrednost opredmetenih osnovnih sredstev brez zemljišč) uporabljata poleg primarnega, ki je določen z interventno zakonodajo (torej da tisti, ki so poslovali v letih 2019 in 2020, primerjajo prihodke od prodaje v letu 2020 glede na leto 2019). Izpolnjevanje pogoja upada prihodkov po kateremkoli izmed navedenih kriterijev pomeni, da upravičencu pomoči ni treba vračati. Pojasnjeno je tudi, na kakšen način upravičenec umakne izjavo za vračilo pomoči, če zdaj po pravilniku o merilih sorazmernosti pomoči ni dolžan vrniti. Že vloženo izjavo za vračilo povračil nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo umakne tako, da prek portala eDavki odda prazno izjavo. Izjave za vračilo mesečnega temeljnega dohodka upravičenec ne more umakniti prek portala eDavki, ampak mora o tem obvestiti Furs. Najlažje to stori na način, da to sporoči v center za informiranje, lahko pa tudi pisno.
Več o novostih pri računanju upada prihodkov po spremembah pravilnika o sorazmernosti najdete v sestavku Izračun upada prihodkov po pravilih o sorazmernosti v digitalni reviji IKS COVID-19

dr. Mateja Drobež Tomšič 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?