revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Izjava kupca o namenu uporabe blaga, obdavčenega z nižjo stopnjo DDV

Zavezanec mora namen uporabe blaga, ki ga uvaža oziroma pridobiva iz drugih držav članic EU, določiti ob uvozu oziroma ob pridobitvi. Pri prodaji blaga končnemu potrošniku na notranjem trgu se primeroma lahko šteje, da se bo blago uporabilo kot hrana, za katero se uporablja nižja davčna stopnja. Od kupcev – končnih potrošnikov podatka o namenu uporabe ni treba posebej pridobivati. Pri prodaji blaga zavezancu je treba namen uporabe določiti ob dobavi. Namen uporabe mora biti podprt z objektivnimi dokazili, ki se jih določa od primera do primera, odvisno od okoliščin dobave. Pri tem igra pomembno vlogo tudi izjava kupca. Ni nujno, da je v pisni obliki, lahko je tudi v obliki tihega soglasja. Če pa po opravljeni dobavi pri kupcu pride do spremembe namena uporabe, dobavitelju zaradi tega ni treba popravljati obračunanega DDV, ampak mora le razpolagati z dokazili, da glede na okoliščine primera ni mogel vedeti, da je dejanski namen uporabe tega blaga pri kupcu drugačen od tega, ki dopušča uporabo nižje stopnje DDV. Več o stopnji DDV lahko preberete v Fursovi spletni publikaciji Davek na dodano vrednost, stopnje DDV (maj 2019). vir

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: