revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Izplačevanje dividend imetnikom delnic prek KDD


Ključne besede 
Target2-Securities, dividende, plačnik davka, KDD

Tolmačenje
KDD je vstopila v poravnalni sistem TARGET2-Securities (T2S), zaradi česar od 6. februarja 2017 prevzema vsa izplačila dividend iz nematerializiranih vrednostnih papirjev (delnic). Izdajatelji delnic (delniške družbe) morajo zato KDD za izplačilo dividend zagotoviti denarno kritje v bruto znesku. Ta pa zneske naprej razporedi svojim članom (bankam), ki vodijo račune vrednostnih papirjev za imetnike delnic. Banke nato izplačajo dividende imetnikom delnic ali drugim bankam s statusom pooblaščenega tujega posrednika. V teh okoliščinah pa se spremeni tudi plačnik davka, ki je dolžan odtegniti davčni odtegljaj za prejemnika dividende. Praviloma so plačniki davka banke, ki dividende izplačujejo prejemnikom dividend. Plačnik davka (banka, in ne več delniška družba) ob izplačilu Fursu odda obračun davčnega odtegljaja (obrazec REK-2 za fizične osebe oziroma obrazec ODO-1 za pravne osebe). Prejemniki, ki lahko uveljavljajo zmanjšanje ali oprostitev davčnega odtegljaja, morajo zahtevek KIDO za to nasloviti na plačnika davka, ki je torej praviloma banka, in ne več izdajatelj delnic. Lahko pa namesto tega postopka sam od davčnega organa zahteva vračilo preveč odtegnjenega davka. O spremembi plačnika davka zaradi vključitve v sistem T2S in zmanjšanju davčnega odtegljaja zaradi izplačila dividend je Furs izdal spletno publikacijo Zakon o davčnem postopku  – Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju 2017 – Podrobnejši opis, 1. izdaja, junij 2017.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?