revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Izplačila regresa po novem in poročanje Fursu o izplačilu regresa


Tolmačenje
V 44/1/13 ZDoh-2 je po novem določeno, da se v davčno osnovo ne vključuje regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do velikosti 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri tem pa je do te velikosti regres neobdavčen tudi s prispevki za socialno varnost. Iz obrazložitve namena zakonodajalca v ZDoh-2U izhaja, da mora delodajalec pri obdavčitvi upoštevati, ali ima delavec pravico do celotnega ali sorazmernega regresa. Če bi delodajalec izplačal regres brez upoštevanja, do kakšne pravice je delavec upravičen, mora od razlike (nad pravico) obračunati, odtegniti in plačati ustrezne dajatve. Nova ureditev se uporablja že za izplačila regresa v letu 2019. O izplačanem regresu je treba poročati v obrazcih REK-1 in iREK. O tem poročanju je Furs pripravil spletno publikacijo Obračuni davčnega odtegljaja – REK obrazci, Poročanje podatkov o izplačilu regresa po 1. 1. 2019 (1. izdaja, maj 2019), v kateri ponazarja poročanje o neobdavčenem regresu, nadalje pa tudi o regresu, pri katerem delavec želi, da se mu dohodnina obračuna, in o izplačanem regresu, ki presega neobdavčeni del. Več o pogojih za neobdavčeni regres in pasteh pri izplačilu regresa ter tudi o poročanju na obrazcih REK-1 in iREK bomo govorili tudi na posvetovanju Zveze RFR 5/19 Problematika obravnave regresa, dopusta in prikritih delovnih razmerij.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?