revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Kaj storiti, če Furs brez spremembe predpisa naknadno spremeni tolmačenje v škodo davčnih zavezancev


Tolmačenje
Generalni FU je v navodilu, poslanem FU Ljubljana, pojasnil obračunavanje DDV od prehranskih dopolnil. Pojasnilo, ki je po mnenju Zveze RFR vsebinsko sporno (v tem tolmačenju ga ne komentiramo), odpira številna davčnopostopkovna vprašanja. Stališče Fursa glede razvrščanja prehranskih dopolnil ne sme biti splošno oziroma pavšalno, saj mora biti zavezancem omogočeno, da v konkretnem primeru dokazujejo, ali njihov izdelek izpolnjuje pogoje za obdavčitev po nižji davčni stopnji. Zavezanec možnost dokazovanja lahko izkoristi v skladu s 76. členom ZDavP-2. Načelo zakonitosti (4. člen ZDavP-2) zavezuje Furs k odločanju po zakonu. Furs je doslej ob uvozu prehranska dopolnila najpogosteje razvrščal med blago, za katero velja nižja stopnja DDV. Čeprav se zakon ni spremenil, je Furs spremenil dolgoletno prakso razvrščanja. Zveza RFR meni, da bi moral Furs, če je naknadno ugotovil, da je bilo njegovo razvrščanje napačno oziroma neskladno z ZDDV-1 in P-ZDDV-1, o tem pravočasno in na primeren način (na primer na svoji spletni strani) obvestiti zavezance. To obveznost mu nalaga 13. člen ZDavP-2 (pravico davčnih zavezancev do informiranja), ki jo je Furs kršil s spremembo razvrščanja na osnovi internega in neobjavljenega navodila. Kršitev pravice do informiranja predstavlja kršitev načela zakonitosti, na kar naj se sklicujejo zavezanci, ki bi jim Furs v inšpekcijskih postopkih obdavčitev po višji 22-odstotni stopnji naložil za obdobja pred spremenjenim pojasnilom. Pritožba mora biti pravočasna, sicer pritožbeni organ o njeni vsebini sploh ne bo odločal. vir

Več o tem in podobnih vprašanjih ZDavP-2 v Šoli o davčnem postopku.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?