revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Kartice za gorivo – oproščena finančna storitev


Tolmačenje
V zadevi C-235/18 (Vega International) je spor s poljskim davčnim organom nastal zaradi zavrnitve vračila DDV avstrijski družbi Vega International. Ta družba svojim hčerinskim družbam, ki se ukvarjajo s prevozi blaga, omogoča plačevanje goriva v različnih državah s karticami za gorivo. Računi za gorivo od dobaviteljev pridejo na avstrijsko družbo, ki vrednost goriva z 2-odstotnim povečanjem nato zaračuna hčerinskim družbam, med katerimi je bila tudi družba s sedežem na Poljskem. Avstrijska družba je od poljskega davčnega organa uveljavljala vračilo DDV od goriva, nabavljenega na Poljskem, in bila zavrnjena, kar so potrdila tudi poljska sodišča. Vrhovno sodišče je zaradi spora Sodišče EU zaprosilo za odgovor na vprašanje, ali je dejavnost zagotavljanja kartic za gorivo oproščena finančna storitev iz 135/1/b Direktive 2006/112/ES, ki je DDV oproščena. Sodišče EU je odločilo, da v okoliščinah, kot so v obravnavanem primeru, zagotavljanje kartic za gorivo šteje za storitev dajanja kreditov, ki je oproščena DDV.

Več o obdavčitvi različnih čezmejnih storitev na posvetovanju Zveze RFR Vidik DDV pri poslovanju s tujino – pravila in težave.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: