revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Kdaj gre za regres za letni dopust in kdaj ne


Tolmačenje
Davčni organ je s prenovljenim pojasnilom Dohodek iz zaposlitve, Regres za letni dopust – Podrobnejši opis (1. izdaja, julij 2019) dopolnil razlago o tem, ali gre lahko za regres za letni dopust tudi takrat, ko je izplačan po zakonskem roku. Pojasnil je, da je treba razlikovati med pravico do izplačila regresa za letni dopust in časom njegovega dejanskega izplačila. Za presojo o tem, ali se posamezno izplačilo lahko obravnava kot regres za letni dopust, je ključna določitev pravice do izplačila regresa za letni dopust, ki mora biti določena v skladu z delovnopravno zakonodajo. Po mnenju Fursa mora biti ta pravica določena v okviru zakonskega roka za dejansko izplačilo regresa za letni dopust. Dohodek, za katerega se trdi, da je regres za letni dopust, pravica pa je bila določena v nasprotju z delovnopravno zakonodajo (po zakonskem roku za izplačilo regresa za letni dopust), se po mnenju Fursa ne more obravnavati kot regres za letni dopust. To velja ne glede na to, kdaj je bil akt, s katerim se določi pravica, izdan (ali v zakonskem roku ali po njem). Če pa je pravica do tega dohodka določena v skladu z delovnopravno zakonodajo (v okviru zakonskega roka za izplačilo regresa za letni dopust) in je zgolj dejansko izplačilo izvedeno z zamudo glede na dogovorjeni rok izplačila, se dohodek za davčne namene obravnava kot regres za letni dopust. Več o tem v Dohodninski šoli.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: