revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Naknadna vplačila kapitala so del vrednosti kapitala ob njegovi pridobitvi


Tolmačenje
Vrhovno sodišče je pred kratkim v sodbi VSRS X Ips 23/2018 odločilo o tem, kakšna je pravilna davčna obravnava naknadnih vplačil kapitala ob prodaji poslovnega deleža. Furs in upravno sodišče naknadnih vplačil kapitala družbenika v konkretnem postopku nista upoštevala kot del vrednosti deleža ob pridobitvi, upoštevala pa sta jih pri določanju vrednosti deleža ob odsvojitvi. V stroki je bilo zato objavljenih veliko prispevkov o tem, da taka odločitev ni skladna z načeli obdavčitve z dohodnino. Tudi zavezanec se s tem ni strinjal, zato je na vrhovno sodišče vložil zahtevek za revizijo. To je odločilo, da je treba za namen odmere davka na kapitalski dobiček v vrednost kapitala (deleža) ob pridobitvi šteti ne le pogodbeno vrednost kapitala ob vplačilu osnovnega vložka, ampak tudi pogodbeno vrednost naknadnih vplačil. Naknadna vplačila so namreč lastniška naložba družbenika, ki povečuje premoženje družbe in s tem tudi knjigovodsko vrednost poslovnega deleža. V nasprotnem primeru bi bila obdavčitev v nasprotju z načelom pravičnosti in načelom plačevanja davka po ekonomski sposobnosti. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?