IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Naknadna vplačila kapitala v obliki nepremičnine

14. junij 2021
 
Tolmačenje

Zavezanka je na podlagi pogodbe o izročitvi in prevzemu naknadnega vplačila prenesla lastninsko pravico na nepremičnini na družbo. Po presoji davčnega organa je to pomenilo, da gre za protiplačilo, ki podleže obdavčitvi z davkom na promet nepremičnin. Zavezanka se je pritožila in nato vložila še tožbo na upravno sodišče (I U 2437/2018-17). Ugovarjala je, da v tem primeru ne gre za odplačni promet, ki bi podlegel obdavčitvi z davkom na promet nepremičnin. Upravno sodišče je tožnici ugodilo. Razlaga oziroma uporaba zakona (ZDPN-2), po kateri je za obdavčitev dovolj dosežena posredna korist pridobitelja nepremičnine, po presoji sodišča v zakonskem besedilu nima zadostne opore, temveč zahteva širitev pomena, zapisanega v zakonu. To pa je za davčni predpis nedopustno. V skladu z načelom določnosti mora iz zakona jasno izhajati, kdaj so izpolnjeni pogoji za obdavčitev. To za primer naknadnih vplačil pomeni, da bi morala biti zaradi specifičnosti koristi, ki se z njimi (lahko) dosežejo, njihova obdavčitev izrecno predpisana. Zato razlogom davčnega organa, po katerih za obdavčitev zadošča obstoječe zakonsko besedilo, po presoji sodišča ni mogoče slediti.

Dr. Mateja Drobež Tomšič
 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?