revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Navidezne posle oziroma zlorabo pravnih predpisov mora davčni organ utemeljiti


Tolmačenje
Sodišče je v zadevi I U 1035/2016-10 odločalo, ali je davčni organ ravnal pravilno, ko je posojilne pogodbe ob upoštevanju konkretnih okoliščin in na podlagi določil 74. člena ZDavP-2 opredelil kot drugi dohodek in jih obdavčil po stopnji 25 %. V tej zadevi je ostala sporna narava prilivov, ki jih je tožnik prejel na svoj transakcijski račun od ciprske družbe C. Davčni organ pa v tej zadevi ni pojasnil, na kateri pravni podlagi je taka odločitev za prekvalifikacijo utemeljena in katera dejstva so pravno odločilna za to, da je šlo za navidezne posle (74/3 ZDavP-2) oziroma zlorabo pravnih poslov (74/4 ZDavP-2). Sodišče je zato presodilo, da se odločitev davčnega organa ne da preizkusiti. Posledica pa je, da je izpodbijana odločba obremenjena z absolutno bistveno kršitvijo pravil postopka (27/1/2 in 237/2 ZUP). Sodišče je zato odločbo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek davčnemu organu prve stopnje, pri čemer je davčni organ glede uporabe materialnega prava in stališč, ki se tičejo postopka, vezan na pravno mnenje sodišča. V ponovnem postopku se bo moral davčni organ opredeliti in pojasniti konkretne okoliščine, na podlagi katerih ocenjuje, da gre za navidezne posle, pri čemer bo moral konkretno pojasniti, katera dejstva so za to pravno podlago odločilna in zakaj ugotovljeno dejansko stanje utemeljuje presojo, da je šlo za navidezne pravne posle, in če bo potrebno ugotovitveni postopek še dopolniti. Enako velja tudi v primeru, če bo prvostopenjski organ zavzel drugačno materialnopravno stališče glede presoje konkretne zadeve (na primer o zlorabi pravnih poslov po 74/4 ZDavP-2).
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?