revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Nepremičnina za poplačilo davčnega dolga


Ključne besede 
Nepremičnina, poplačilo, dolg, davčni organ

Tolmačenje
V zadevi C-36/16 je družba Posnania Investment, ki je zavezanka za DDV in se ukvarja s trgovanjem z nepremičninami, prišla v spor z davčnim organom glede obdavčljivosti prenosa lastninske pravice na zemljišču. Vprašanje je bilo, ali je prenos lastninske pravice na občino z namenom poplačila davčnega dolga odplačna dobava blaga. Sodišče EU je ugotovilo, da je bil na nepremičnini opravljen prenos lastninske pravice s strani davčnega zavezanca in da je bil opravljen na ozemlju Poljske. Ni bil pa izpolnjen pogoj odplačnosti, zato ni šlo za odplačni prenos lastninske pravice na blagu. Če je zavezanec ob pridobitvi nepremičnine uveljavil odbitek DDV, pa gre lahko za neodplačni prenos lastninske pravice, kot je opredeljen v 16. členu Direktive 2006/112/ES (7. členu ZDDV-1). Na njegovi podlagi se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, med drugim šteje tudi brezplačna odtujitev blaga. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?