revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Neverodostojna listina pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb


Tolmačenje
Če je knjigovodska listina ovrednotena kot neverodostojna oziroma ugotovljene okoliščine vzbujajo dvom o njeni verodostojnosti, ima zavezanec v inšpekcijskem postopku možnost dokazovanja resničnosti zatrjevanega poslovnega dogodka, torej da so bile zaračunane storitve dejansko opravljene in da so bili odhodki potrebni za pridobitev obdavčljivih prihodkov, tudi z drugimi dokaznimi sredstvi. Zavezanec ni predložil nobenih poslovnih listin (pogodb, poročil, specifikacij), ampak le pisna pojasnila, ki pa so bila vsebinsko ocenjena kot neargumentirana in neprepričljiva. Glede na navedeno tudi po mnenju sodišča tožeči stranki (zavezancu) ob ugotovljeni neverodostojnosti knjigovodskih listin ni uspelo dokazati resničnosti poslovnih dogodkov in tega, da so bili odhodki po spornih računih potrebni za pridobivanje prihodkov. Zato je odločitev davčnega organa, da se evidentirani odhodki ne priznajo kot davčno priznani odhodki, pravilna. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?