revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Novi zneski prispevkov za socialno varnost sobodajalcev


Tolmačenje
Osebe, ki po predpisih za področje gostinstva občasno, vendar največ do pet mesecev v koledarskem letu, kot fizične osebe opravljajo dejavnost sobodajalcev, so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki sta posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (pokojninsko in invalidsko zavarovanje), ter za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (zdravstveno zavarovanje). Te prispevke za posebne primere zavarovanja plačujejo v pavšalnih zneskih. Mesečni in letni prispevki za posamezno obračunsko leto so objavljeni na Fursovi spletni strani. Pri tem pa je Furs v spletni publikaciji Dohodek iz dejavnosti, Brošura za sobodajalce – fizične osebe – Podrobnejši opis (7. izdaja, april 2019) pojasnil, da velja obvezno zavarovanje iz naslova opravljanja dejavnosti kot postranskega poklica od dneva vpisa v Poslovni register Slovenije do dneva izbrisa iz njega. Za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci (občasno, vendar skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu), to pomeni, da je obveznost plačevanja prispevkov vezana na obdobje evidentiranega vpisa v predpisan register, in ne na dejansko opravljanje registrirane dejavnosti.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?