IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Novo pojasnilo k 157. členu ZPIZ-2

10. september 2013, 1031-486/2013, dopis, naslovljen na Zvezo RFR
Ključne besede 
157. člen ZPIZ-2

Tolmačenje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je poslalo novo pojasnilo k 157. členu ZPIZ-2. V Obvestilniku z dne 29. julija 2013 smo vas seznanili s prvotnim pojasnilom, po katerem mora biti za uveljavljanje pravice na podlagi 157. člena ZPIZ-2 izpolnjen pogoj, da oseba ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas še ni dopolnila 26 let ali da mati ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas skrbi za otroka, ki še ni dopolnil 3 leta, le v času sklenitve pogodbe, vračilo prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa delodajalec lahko uveljavi za 2 leti neprekinjene zaposlitve. V skladu z novim pojasnilom ministrstva, ki je enako pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (o njem smo pisali v reviji IKS 8–9/13), pa lahko delodajalec uveljavlja olajšavo le, dokler mlajša oseba ne dopolni 26 let oziroma otrok 3 leta.
Ob tem pa dodajmo, da bo 1. novembra 2013 kot poseben interventni ukrep začela veljati nova ugodnost za delodajalca, ki bo za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let.  2 leti bo oproščen plačila vseh (!) prispevkov za socialno varnost, tako delodajalca kot delojemalca. Iz primerjave zakonskih besedil sklepamo, da bo v tem primeru ugodnost trajala 2 leti, čeprav bo v tem času oseba dopolnila 30 let. Več o tem bomo pisali v eni od prihodnjih številk revije IKS.

Pojasnilo lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?