revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obdavčitev dohodka iz prodaje odpadnih surovin

3. avgust 2020

Tolmačenje
Po dosedanji davčni praksi se je posamičen dohodek prodajalca odpadnega materiala obdavčeval podobno kot dohodek iz pogodbenega razmerja, a brez obračuna prispevkov za zdravstvo in brez obračuna posebnega davka na določene prejemke. Vendar pa se bo zaradi sodne prakse vrhovnega sodišča ta davčna praksa morala spremeniti (VSRS X Ips 20/2018). To sodišče je namreč zaključilo, da se od dohodka, ki ga oseba ustvari s prodajo premičnine, dohodnina ne plača (32/-/1 ZDoh-2). Če so izpolnjeni zakonski pogoji za opravljanje dejavnosti, pa je to dohodek iz vira dejavnosti. Taka obdavčitev nastane, če je ugotovljeno, da premičnina (v tem primeru odpadna surovina) izvira iz zavezančevega opravljanja neodvisne, samostojne dejavnosti, ki vključuje odsvojitev premičnin (na primer zbiranje in prodaja odpadnih materialov). Kot dohodek iz pogodbenega razmerja (skladno z dosedanjo prakso) bi se obdavčeval le, če bi bil sklenjen pravni posel, katerega vsebina bi bila opravljanje dela (ali storitve), torej zbiranje odpadnih surovin po naročilu naročnika, plačilo zanj (zanjo) pa bi bilo iz odvisnega pogodbenega razmerja (35. in 38. člen ZDoh-2) ali enkratnega oziroma občasnega neodvisnega razmerja (38/3 ZDoh-2).


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: