revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, ki jih prejemajo v tujini

 
Tolmačenje
Furs je objavil prenovljen dokument Mednarodno obdavčenje, izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja – Podrobnejši opis (november 2019), v katerem med drugim pojasnjuje, kako naj ravnajo zavezanci, ki so dosegli dohodke v tujini, a jih v Sloveniji niso pravočasno napovedali. Tako rezident, ki je dosegel le dohodke v tujini, za katere ni sproti oddajal napovedi za odmero dohodnine, ne prejme informativnega izračuna dohodnine. Če ta zavezancu ni bil vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, mora zavezanec do 31. julija vložiti napoved za odmero dohodnine. Zavezanec lahko v napovedi tudi uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini. Več o odpravi mednarodne dvojne obdavčitve v priročniku Zveze RFR Neposredni davki v praksi v poglavjih C.15 Dohodki iz zaposlitve in B.2 Zavezanci in plačniki davka. Priročnik je na voljo tudi v spletni različici, ki se neprenehno posodablja.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: