revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obdavčitev ob razdelitvi solastnine


Ključne besede 
Furs, nepremičnine, prenos lastninske pravice

Tolmačenje
Furs je na svoji spletni strani dopolnil pojasnila v obliki vprašanj in odgovorov na temo obdavčitve z davkom na promet nepremičnin (DPN) oziroma z davkom na dediščine in darila (DDD), ko gre za različne primere razdelitve solastnine. Delitev solastnine je načeloma neobdavčena, če gre za delitev v naravi v skladu s solastniškimi deleži. To pa ne velja za razdelitev solastnine na več nepremičninah, ko gre za menjavo ene nepremičnine za drugo, ki se šteje kot odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, ki je predmet DPN. S tem davkom je obdavčen tudi odplačni del nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika. Če pa si solastnika razdelita svojo solastnino, tako da eden od solastnikov za svoj prenos lastninske pravice na eni nepremičnini na drugega solastnika ne prejme ničesar v zameno, lahko pride do obdavčitve z DDD. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?