revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obdavčitev prevoznih storitev, ki jih opravijo podprevozniki


Ključne besede 
prevoznik, podprevoznik, oprostitev DDV, izvoz

Tolmačenje
Furs je 14. septembra 2017 objavil pojasnilo 4230-582/2017-2, s katerim davčne zavezance obvešča o novi sodbi Sodišča EU C-288/16 glede uveljavljanja oprostitve DDV pri storitvah, ki so neposredno povezane z izvozom. V njem je povzeta odločitev sodišča, da je 146/1.e Direktive Sveta 2006/112/ES treba razlagati tako, da se oprostitev iz te določbe ne uporablja za opravljanje storitev, ki se nanaša na transakcijo prevoza blaga v tretjo državo, če se te storitve ne opravljajo neposredno za pošiljatelja ali naslovnika tega blaga. Iz te sodbe izhaja, da prevoz blaga v tretjo državo ni oproščen DDV po 52/1/e ZDDV-1, če ni opravljen neposredno za pošiljatelja ali naslovnika blaga. Podprevozniki in drugi podizvajalci storitev, povezanih z izvozom, ki te storitve opravijo za glavnega prevoznika ali izvajalca, torej niso oproščeni DDV. Od teh storitev se torej obračuna DDV ob predpostavki, da je kraj obdavčitve Slovenija. Taka razlaga se uporablja od objave sodbe v UL EU, torej od 28. avgusta 2017. vir
Več o tej temi tudi v okviru najpogostejših vprašanj na posvetovanju Osnove DDV, ki jih moramo poznati pred sklenitvijo vsakega posla.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?