IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV

02. november 2022

Tolmačenje

Furs v dopolnjenem pojasnilu 0920-5312/2020 v zvezi z obdavčitvijo storitev osebne asistence nadaljuje strogo razlago 42. člena ZDDV-1. Pri izvajalcih, ki niso javni socialnovarstveni zavodi ali nepridobitne organizacije, oprostitev DDV veže na pridobljeno koncesijo. Obravnavano pojasnilo je Furs dopolnil še z enim odgovorom na vprašanje zavezanca in v njem zapisal takole: »Storitve osebne asistence, ki jih opravi zasebni zavod, ki je sicer vpisan v register izvajalcev osebne asistence pri pristojnem ministrstvu, nima pa za to podeljene koncesije, niso oproščene plačila DDV. Prej navedeni zasebni zavod, identificiran za namene DDV, popravi napako zaradi prenizko obračunanega DDV od storitev osebne asistence, opravljenih od datuma objave pojasnila FURS (od 28. 3. 2022 dalje).«

mag. MojcaZupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?