revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obdavčljivi promet za identifikacijo v sistem DDV pri preprodajalcih


Tolmačenje
Sodišče EU je v zadevi C-388/18 (B) na nemškem primeru pojasnilo 288. člen Direktive o DDV (94. člen ZDDV-1), in sicer kaj se pri obdavčljivem preprodajalcu zajema v obdavčljivi promet, ki je merodajen za identifikacijo v sistem DDV. Tako kot že vrsto let razlagamo tudi v Sloveniji, se pri obdavčljivih preprodajalcih za namene obvezne pridobitve ID-številke za DDV na podlagi obdavčljivega prometa upošteva njihov celotni promet in ne le vrednost marže. Taka razlaga velja v bistvu za vse davčne zavezance, ki delujejo po posebnih ureditvah. Sodišče EU je v sodbi zapisalo, da je taka besedna razlaga obravnavanega člena direktive in da to izhaja tudi iz samega namena tega člena. Če bi se v obdavčljivi promet vključevala le marža preprodajalcev, bi bili ugodnosti posebne ureditve za mala podjetja deležni tudi davčni zavezanci z velikim prometom, kar pa ni skladno s ciljem, ki ga navedena posebna ureditev ima.

Nacionalna zakonodaja ali nacionalna upravna praksa, v skladu s katero se promet, ki je osnova za uporabo posebne ureditve za mala podjetja za davčnega zavezanca, za katerega velja posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce, izračuna tako, da se upošteva samo dosežena razlika v ceni torej ni skladna z Direktivo o DDV. Več o obveznostih identifikacije za DDV na posvetovanju DDV od A do Ž –  kratko in jedrnato.

Mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?