revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Običajno opravljanje dela v dveh državah članicah EU ali Efte – sočasne zaposlitve


Tolmačenje
Davčna obravnava povračil stroškov prehrane napotenim delavcem je odvisna od trajanja napotitve. Enako velja tudi za plačilo oziroma povračilo za prenočišče. Posebna davčna obravnava povračil stroškov napotenim delavcem je določena v 44/1/4b ZDoh-2, posebna davčna osnova od plač in nadomestil plač pa v 45.a členu ZDoh-2. Zaradi različnih interpretacij se slovenski delodajalci sprašujejo, ali se ti dve določbi uporabljata tudi za tako imenovane sočasne zaposlitve oziroma v primeru običajnega opravljanja dela v dveh državah članicah EU ali Efte, ko ostanejo delavci še naprej socialno zavarovani v Sloveniji po 13. členu Uredbe 883/2004/ES. Furs je v spletni publikaciji Dohodki iz zaposlitve, Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino – Podrobnejši opis (3. izdaja, marec 2018, poglavje 1.0) zapisal, da za opredelitev davčne obravnave dohodkov napotenih delavcev ni pomembno, ali gre z vidika socialnega zavarovanja za napotene delavce po 12. ali 13. členu Uredbe 883/2004/ES o koordinaciji sistemov socialne varnosti ali pa celo za napotene v tretje države. Davčna obravnava tako velja za vse napotene delavce, ki veljajo za tovrstne delavce po delovnopravni zakonodaji (208. in 209. člen ZDR-1). Furs pa poudarja, da se davčna obravnava za napotene delavce ne uporablja za tiste delavce, ki običajno opravljajo delo za slovenskega delodajalca na delovnem mestu v drugi državi. Za opredelitev o tem, ali gre za napotene delavce ali ne, je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. vir

Več o tem in drugih temah na posvetovanju Zveze RFR Aktualno o povračilih stroškov, napotenih, normirancih in popravkih napak.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?