IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obračun DDV ob prenehanju dejavnosti

20. februar 2022

Tolmačenje

Furs je pojasnilo o obračunu DDV ob prenehanju obdavčljive ekonomske dejavnosti zavezanca (4230-358/2022-1) 3. februarja 2023 dopolnil.

Po novem je popolnoma jasno zapisano, da gre ob zadržanju osnovnega sredstva (nepremičnine), za katero je bila dana pravica do odbitka DDV, za promet, obdavčljiv v sistemu DDV. Pri tem ni pomembno, ali je obdobje popravka za to osnovno sredstvo že poteklo ali ne.

Vendar se v primeru, da gre za star objekt, ki je bil v uporabi več kot dve leti, uporabi tudi oprostitev po 44/-/7 ZDDV-1. Prenos stare nepremičnine v zasebno premoženje družbenika, ki je posledica prenehanja zavezanca, je torej obdavčljiv, a DDV oproščen promet. Zaradi oproščenega prometa pa mora zavezanec, če obdobje popravka še ni poteklo, za preostalo obdobje izvesti popravek odbitka DDV. Popravek odbitka se v skladu z 69. členom ZDDV-1 razporedi na obdobje 20 let. Več o tem govorimo tudi na posvetovanju Zveze RFR DDV v praksi – aktualne teme iz vaših vprašanj, ki je že na voljo v digitalni izvedbi.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: