revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obravnava nove promocijske takse v sistemu DDV


Tolmačenje
Marca letos je začel veljati Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), na podlagi katerega se bo od 1. januarja 2019 od nastanitev hkrati s plačilom za prenočevanje poleg turistične takse pobirala še promocijska taksa. Ta bo znašala 25 % zneska obračunane turistične takse, vendar največ 2,5 EUR. Pri določitvi velikosti turistične takse pa posamezna občina upošteva vrsto nastanitvenega obrata, sezono in druge ugodnosti, ki so na voljo turistu. Glede promocijske takse je na zastavljeno vprašanje o njeni obravnavi v sistemu DDV Zveza RFR od Fursa prejela odgovor, da ta taksa, ki se pobira v imenu in za račun občine, ni predmet DDV. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?