IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obrazec REK-O v primeru napotenih delavcev

6. marec 2023
Tolmačenje

Furs je v pojasnilu DT 061-55/2023-40 razložil razliko med oddajanjem obrazca REK-1 do 31. decembra 2022 in obrazca REK-O po 1. januarju 2023.

Za izplačila od 1. januarja 2023 je ukinjeno ločeno poročanje podatkov za delo v Sloveniji in delo v državi napotitve. Delodajalec ob izplačilu plače napotenemu zaposlenemu predloži obrazec REK-O z navedbo oznake vrste dohodka 1001. Pri tem uveljavljanje 144/2 ZPIZ-2 označi v polju A011, uveljavljanje 45.a člena ZDoh-2 pa označi v polju A011a.

Novosti v zvezi z oddajanjem obrazcev REK-O so pojasnjene tudi v Fursovi publikaciji Obračun davčnega odtegljaja. V njej je posebej opozorjeno, da ne glede na enotno poročanje o izplačanih plačah z oznako vrste dohodka 1001 mora delodajalec v primeru, ko delavec del meseca delo opravlja v tujini in uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb in del meseca delo opravlja v Sloveniji, predložiti ločen obrazec REK-O za čas dela v tujini (polje D11) in za čas dela v Sloveniji.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: