revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine slovenske družbe s predstavništvom v tujini


Ključne besede 
Furs, dohodnina, nerezident

Tolmačenje
Furs je v pojasnilu konkretnemu davčnemu zavezancu pojasnil, da je slovenska družba, ki ima v tujini predstavništvo, plačnica davka tudi, če dohodke fizičnim osebam izplačuje to predstavništvo. V njem so zaposleni tuji rezidenti. Ti s slovensko družbo nimajo sklenjenega delovnega razmerja, prav tako jim slovenska družba ne izplačuje dohodkov. Plače nerezidentom obračunava in izplačuje neposredno s svojega računa predstavništvo, matična družba v Sloveniji pa zagotavlja le sredstva za izplačila. V takem primeru je slovenska pravna oseba plačnica davka v smislu 58/1/1 in 285/1 ZDavP-2, saj jo izplačani dohodki bremenijo in ji posledično kot odhodek po ZDDPO-2 zmanjšujejo davčno osnovo. Prejemnik dohodka – nerezident pa se dvojni obdavčitvi lahko izogne tako, da uveljavlja ugodnosti iz konvencije. Če konvencija ni sklenjena, je dohodek obdavčen tudi v Sloveniji po slovenski zakonodaji. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?