IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Obveznost samoobdavčitve, če je slovenski DDV obračunal že tuji izvajalec storitve iz 25. člena ZDDV-1

25. oktober 2021
Tolmačenje

Furs je v publikacijo Širitev sistema Vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) – Podrobnejši opis (1. izdaja, marec 2021) dodal dva nova odgovora. Prvo vprašanje je bilo, kaj mora storiti slovenski davčni zavezanec, identificiran za DDV, ki so mu bile opravljene storitve iz 25/1 ZDDV-1 ali dobavljeno blago prek spleta in je dobavitelj kljub prejemu ID-številke za DDV kupca obračunal DDV in poročal o njem prek posebne ureditve VEM. Furs odgovarja, da se za take primere posebna ureditev VEM ne uporablja, slovenski davčni zavezanec (kupec blaga ali storitve) pa mora narediti samoobdavčitev in lahko zavrne tujčev račun z obračunanim DDV. Če je račun že plačal, pa lahko vračilo DDV zahteva od dobavitelja. Ta lahko napačno obračunani DDV popravi v prvem naslednjem kvartalnem obračunu VEM.

V drugem odgovoru Furs navaja, da se v polje 13 obrazca DDV-O ne vpisuje vrednost dobavljenega blaga na daljavo, če davčni zavezanec za te dobave uporablja posebno ureditev iz 6.b podpoglavja XI. poglavja predloga ZDDV-1 (2. podpoglavje IX. poglavja Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo – UL RS 102/21).

Več o posebnih ureditvah VEM na posvetovanju Zveze RFR Novosti in spremembe pri DDV, ki so bile uveljavljene s 1. julijem 2021.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?