revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Oddaja davčnega obračuna davčnemu organu in letnega poročila Ajpesu za leto 2019

 
Tolmačenje
Po Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju se je podaljšal rok za oddajo davčnega obračuna za pravne osebe in zavezance, ki opravljajo dejavnost. Rok za oddajo rednega letnega davčnega obračuna je prestavljen na 31. maj 2020 oziroma 1. junij 2020, ker je 31. maj nedelja. Tako pojasnjuje tudi davčni organ.  S tem zakonom se je na 31. maj 2020 prestavil tudi rok za oddajo letnega poročila za preteklo leto Ajpesu. vir

Za tiste pravne osebe, ki pa imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, se rok za oddajo davčnega obračuna spremeni le, če se rok za oddajo davčnega obračuna izteče v času veljavnosti interventnega zakona. V tem primeru se rok za oddajo davčnega obračuna podaljša za pet mesecev po poteku poslovnega (davčnega) leta za preteklo poslovno (davčno) leto. Davčni organ v tem pojasnilu še navaja, da se preostalim zavezancem, ki morajo davčni obračun oddati zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti, začetka insolvenčnega postopka, začetka postopka prostovoljne likvidacije, prenehanja zaradi statusnega preoblikovanja ali zaradi smrti, roki za predložitev davčnega obračuna spreminjajo. vir

Davčni organ pa je izdal tudi pojasnila v zvezi z drugimi interventnimi ukrepi, in sicer tistimi, ki so že bili objavljeni v Uradnem listu RS, in tistimi, ki izhajajo iz zakona, potrjenega v državnem zboru, ki pa še ni bil objavljen v Uradnem listu RS. vir vir

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: