revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Odgovornost zavezancev za davčno utajo in odbitek DDV


Tolmačenje
V postopkih davčnega nadzora Furs že nekaj časa uveljavlja stališče, da je uveljavljanje pravic iz naslova DDV (odbitek vstopnega DDV, zahtevek za vračilo DDV, oprostitev obračuna DDV) na podlagi goljufije nezakonito, če je davčni zavezanec, ki jih uveljavlja, vedel ali bi na podlagi objektivnih okoliščin moral vedeti, da sodeluje v transakciji, ki je del utaje DDV. Zavezancem je s tem naloženo, da sami dokazujejo nasprotno. V Fursovi spletni publikaciji Davek na dodano vrednost, poslovanje z "neplačujočimi gospodarskimi subjekti" in odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih davčnih obveznosti – Podrobnejši opis (1. izdaja, oktober 2019) so natančno opisani indikatorji, ki kažejo na utajo DDV. Prav tako so natančno opisane preveritve, ki bi jih zavezanec moral narediti, da njegova transakcija ni del utaje DDV. Katalog obveznih preverjanj je zelo širok, zavezanci pa morajo od primera do primera glede na vsakokratne okoliščine zagotavljati dovolj širok nabor dokazov, da niso vedeli oziroma niso mogli vedeti, da sodelujejo v davčni utaji. vir

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?