revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Odkup lastnega poslovnega deleža in pozivi Fursa zavezancem, da pojasnijo ekonomsko vsebino


Tolmačenje
V zadnjem času so spet aktualni pozivi davčnim zavezancem, da pojasnijo ekonomsko vsebino posla pri prodaji deleža svoji družbi, oziroma pozivi zavezancem za samoprijavo, če tega ne morejo pojasniti. Odprtih je tudi precej davčnih in sodnih postopkov v zvezi s tem. V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini EVA 2019-1611-0033 (v povezavi z ZDoh-2V, UL RS 66/19) je zakonodajalec pojasnil, zakaj se z letom 2020 spreminja obdavčitev izplačane vrednosti za prodani delež lastni družbi (odkup lastnega poslovnega deleža). Zapisal je, da se zdaj te transakcije obravnavajo kot dohodek iz odsvojitve deležev, razen če gre za prikrito izplačilo dobička. Obenem pa naj ne bi bilo tako, če je bila pridobitev lastnih delnic ali deležev opravljena iz utemeljenih poslovnih razlogov. Zveza RFR je s pripombami na predlog ZDoh-2V v javni razpravi predlagala navedbo nekaj primerov po njenem mnenju utemeljenih poslovnih razlogov za izvedbo tega posla. Zakonodajalec pa je v omenjenem predlogu zapisal, da so utemeljeni poslovni razlogi tisti na strani družbe, in ne tisti na strani družbenikov (na primer nesoglasje med družbeniki). Zveza RFR pa ima pomisleke o ustreznosti take razlage.

Več o obdavčitvi odkupa lastnih poslovnih deležev in drugih davčnih spremembah bomo govorili na posvetovanju Spremembe pri dohodnini, DDPO in davčnem postopku z letom 2020.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: