revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Odprava napake pri zavezancu, ki ni identificiran za DDV


Tolmačenje
Nedavno je bilo glede dajanja nastanitvenih zmogljivosti v turistični najem in s tem povezano obdavčitvijo veliko govora. Veliko zavezancev pa se je odločilo tudi za odpravo napak, storjenih v preteklosti. Furs je v pojasnilu 4212-3657/2017-6 Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV med drugim pojasnil, da zavezanec, čigar obdavčljivi promet presega 50.000 EUR in se prepozno identificira za DDV, obveznost za plačilo DDV vključi v prvi predložen obračun v skladu z 88.b členom ZDDV-1. Čeprav se zavezanec ne identificira za DDV, ker ne presega 50.000 EUR obdavčljivega prometa oziroma ni verjetno, da ga bo presegel, in tudi ne bo več prejemnik storitev iz 25. člena ZDDV-1, od katerih bi moral opraviti samoobdavčitev, pa mora popraviti tudi napake, storjene v preteklosti. DDV, ki bi ga moral plačati, izkaže v obračunu DDV. Tak obračun predloži prek eDavkov kot lastni dokument. Enako velja tudi za zavezanca, ki dejavnosti ne opravlja več, želi pa izpolniti obveznost za plačilo DDV za pretekla obdobja, ko bi se moral identificirati za DDV, pa se ni. Več o pogostih napakah zavezancev in njihovi odpravi tudi na posvetovanju Zveze RFR Napake pri računovodenju in DDV v javnem sektorju. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?