IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Odškodnine za pravno priznane nepremoženjske škode

24. oktober 2022

Tolmačenje

V povezavi z odškodninami, ki so povezane s pravno priznanimi nepremoženjskimi škodami, se zaradi sodbe ustavnega sodišča spreminja davčna obravnava tovrstnih odškodnin. Po 27/-/5 ZDoh-2 so bile zdaj plačila dohodnine oproščene le nepremoženjske škode na podlagi sodb sodišča in pod določenimi pogoji tudi na podlagi izvensodnih poravnav, če so bile posledica osebnih poškodb (denimo telesnih poškodb). Niso bile pa plačila dohodnine oproščene druge vrste odškodnin za pravno priznane nepremoženjske škode. O vprašanju ustreznosti različne obdavčitve odškodnin po 27/-/5 ZDoh-2 in odškodnin za nepremoženjske škode je na zahtevo vrhovnega sodišča (glejte VSRS sklep X Ips 10/2017-21) odločalo ustavno sodišče. V odločbi U-I-26/20-9 je zaključilo, da je tako razlikovanje ustavno neustrezno. Do odprave tega neskladja z zakonom veljajo za obdavčitev izplačila odškodnine za vse pravno priznane oblike nepremoženjske škode enaka pravila kot za tiste vrste odškodnin, ki so naštete v 27/-/5 ZDoh-2. Davčni organ je zaradi te spremembe posodobil spletno publikacijo Dohodnina – odškodnine, Odškodnine po 5. točki 27. člena ZDoh-2 – Podrobnejši opis (oktober 2022), v kateri je zapisal primere pravno priznanih vrst nepremoženjske škode.

de. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?