IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb v obračunu DDPO – povečanje skupnega števila zaposlenih

 
27. februar 2023

Tolmačenje

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za zaposlovanje oseb, ki so naštete v 55.b členu ZDDPO-2 (za mlajše od 29 let, mlajše od 25 let za njihovo prvo zaposlitev, za zaposlitev v deficitarnem poklicu, za starejše od 55 let). Eden od pogojev, da lahko zavezanec uveljavi olajšavo za zaposlitev te osebe ali več njih, je, da poveča skupno število zaposlenih delavcev v davčnem obdobju, v katerem na novo zaposli delavca, za katerega bi želel uveljavljati olajšavo. Furs je Zvezi RFR pojasnil, kako se izračuna, ali je prišlo do povečanja skupnega števila zaposlenih. Pri tem izračunu zavezanci upoštevajo zaposlene za polni delovni čas kot eno enoto, zaposlene s skrajšanim delovnim časom pa sorazmerno glede na polni delovni čas (na primer zaposleni za 4-urni delovnik se upošteva kot 0,5 enote). Zaposlenih za določen čas pri tem izračunu ne upoštevajo. Zavezanec primerja stanje zaposlenih na zadnji dan davčnega obdobja s povprečnim stanjem zaposlenih v 12 mesecih v davčnem obdobju (to je v primeru, da je zavezanec posloval v celotnem davčnem obdobju). To povprečje izračuna tako, da izračuna stanje zaposlenih na zadnji dan vsakega od teh 12 mesecev, mesečna stanja sešteje in nato seštevek deli z 12 mesecev. Če ob tej primerjavi ugotovi povečanje števila zaposlenih, lahko uveljavlja davčno olajšavo za zaposlitev oseb(e) iz 55.b člena ZDDPO-2.
Več o novostih pri olajšavi za zaposlovanje in drugih novostih pri obračunu DDPO za leto 2022 boste lahko izvedeli na digitalnem posvetovanju Zveze RFR Obračun DDPO za leto 2022: spremembe, posebnosti in novosti, ki bo na voljo že od 28. februarja 2023.

dr. Mateja Drobež Tomšič
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: