revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Oprostitev DDV pri izvozu blaga

Tolmačenje
Sodišče EU je v zadevi C-653/18 (Unitel) odločalo o oprostitvi DDV pri izvozu blaga iz EU. Poljski davčni organ je namreč pri družbi Unitel ugotovil, da ni bila upravičena do te oprostitve DDV, ker prodanega blaga nista pridobila subjekta, ki sta bila navedena na računih in izvoznih listinah, ampak drugi neidentificirani subjekti. Sodišče EU temu ni pritrdilo, saj je za uveljavitev pravice do oprostitve merodajno izpolnjevanje vsebinskih pogojev. Ti so bili izpolnjeni, saj je bilo blago prodano in je tudi zapustilo ozemlje EU. Oprostitev po 146/1/a in b Direktive 2006/112/ES (52/1/a in b ZDDV-1) ne sme biti pogojena s tem, da je pridobitelj identificiran. Ne glede na navedeno pa se zavezanec ne more sklicevati na oprostitev, če gre za goljufijo in je vedel oziroma bi moral vedeti, da gre za tak primer, kar mora nacionalno sodišče za obravnavani primer še preveriti.

mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: