revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Oprostitev DDV pri uvozu blaga po carinskem postopku 42


Tolmačenje
Sodišče EU je sprejelo sodbo v zadevi C-528/17, ki se nanaša na oprostitev DDV pri uvozu blaga po carinskem postopku 42. Slovenski samostojni podjetnik M. Božičevič Ježovnik je v letih 2009 do 2011 na podlagi 30 carinskih deklaracij opravil uvoz banan in uveljavil oprostitev DDV, saj so bile te namenjene dobavam v druge države članice EU. Pri naknadnem davčnem nadzoru je bilo ugotovljeno, da so bili številni pridobitelji iz Romunije, ki jim je blago prodal, neplačujoči gospodarski subjekti (missing traderji), listine o prevozu blaga iz Slovenije pa neverodostojne. Zaradi tega je bila zavezancu vzeta pravica do oprostitve DDV od uvoza. Sodišče EU je v sodbi zapisalo, da je to dopustno le, če je z objektivnimi elementi dokazano, da je zavezanec vedel ali bi moral vedeti, da so bile dobave, opravljene po uvozih, del utaje, ki jo je storil pridobitelj, in da zavezanec ni sprejel vseh razumnih ukrepov, ki bi jih lahko, zato da bi to utajo preprečil. Sodišče EU je Vrhovnemu sodišču RS zato naložilo, da opravi celovito presojo vseh elementov in okoliščin in tako ugotovi, ali je M. Božičevič Ježovnik ravnal v dobri veri in sprejel vse ukrepe, ki se lahko od njega razumno zahtevajo. vir
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?