IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Oprostitev DDV pri uvozu po carinskih postopkih 42 in 63


Tolmačenje
Furs je objavil novo publikacijo Navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico št. 3/2020. Ta v celoti nadomešča pojasnili 6/2006 in 426-90/1-1/2006. Navodilo se začne uporabljati 16. marca 2020. Novo navodilo določa izvajanje carinskih postopkov hkratne sprostitve v prosti promet in v domačo uporabo za blago, ki je oproščeno DDV pri dobavi v drugo državo članico (postopek 42), ter izvajanje carinskih postopkov ponovnega uvoza s hkratno sprostitvijo v prosti promet in v domačo uporabo za blago, ki je oproščeno DDV v okviru dobave v drugo državo članico (postopek 63). Ker je pri teh dveh postopkih spremenjena zakonodaja prinesla nekaj sprememb, naj zavezanci, ki pri uvozu blaga uporabljajo ta dva postopka, natančno preberejo navodilo.

Mag. Mojca Zupančič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?