revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Oprostitev delodajalčevih prispevkov za zaposlene, starejše od 55 let


Tolmačenje
Z 31. decembrom 2019 je prenehal veljati Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD). Delodajalec je ob izpolnjenih pogojih v tem zakonu lahko uveljavljal oprostitev delodajalčevih prispevkov za socialno varnost, če je zaposlil brezposelno osebo, starejšo od 55 let. To oprostitev je lahko uveljavljal za prvih 24 mesecev zaposlitve te osebe. Glede na to, da je zakon prenehal veljati, se postavlja vprašanje, ali delodajalci lahko še naprej uveljavljajo to spodbudo, če še ni poteklo 24- mesečno obdobje od zaposlitve te osebe. Uveljavljanje te spodbude je do izteka 24-mesečnega obdobja možno. Davčni organ je namreč za delodajalce pripravil obvestilo, da je pri predložitvi obrazcev REK-1 in REK-1f zaznana napaka pri poročanju o uveljavljanju oprostitve prispevkov po ZIUPTD. Polja, v katerih se poroča, trenutno ni mogoče označiti in zato oddaja obrazca REK ni mogoča. Vendar pa davčni organ obvešča, da bo napaka odpravljena predvidoma 13. februarja 2020.

Obenem pa je spet začela veljati določba 156. člena ZPIZ-2, ki pod izpolnjenimi pogoji delodajalcem omogoča delno oprostitev delodajalčevih prispevkov za PIZ, če zaposlujejo starejše delavce, ki so dopolnili 60 let. Prvič se ta lahko upošteva pri plači za januar 2020, ki bo praviloma izplačana v februarju 2020. vir


Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: