revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Praktična tolmačenja uradnih besedil

Svetovalci Zveze RFR redno povzemajo najnovejša in po njihovem mnenju najaktualnejša uradna pojasnila. Da bi vam olajšali delo, skrbijo za tolmačenje uradnih objav, s poudarki na bistvenih spremembah ali novostih.

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.  

TOLMAČENJE

Osnova za nadomestilo za letni dopust med napotitvijo


Tolmačenje
Zavezanci se sprašujejo, po kateri zakonodaji naj izplačujejo nadomestila napotenim delavcem v primeru odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca. Ali morajo pri tem upoštevati velikost oziroma osnovo nadomestila, ki ga določa tuja zakonodaja, če je to ugodneje od nadomestila, ki bi ga prejeli po slovenski zakonodaji? V praksi so tolmačenja o tem različna. Svoje mnenje (št. 1001-378/2018-2) je podalo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To meni, da se je tako o nadomestilu plače kot tudi drugem prejemku v denarju treba dogovoriti s pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini. V dopisu št. 1001-378/2018-4 pa je zapisalo še, da mora biti določilo o nadomestilu za čas odsotnosti obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini, ki pa mora biti določeno in zagotovljeno najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ZDR-1 oziroma ugodneje.
Več o obdavčitvi napotenih delavcev v Dohodninski šoli Zveze RFR. 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?